אייקון :

הדגש         לנקק         הסר שורות ריקות
הוספת שורת מדגישומטיק